Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

AUDIOTEKNIIKKA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Audiosovellusten käyttäminen
tietokoneella
Opiskelija tutustuu audiosovelluksissa signaalimalleihin ja testiääniin. Harjoitustehtävillä rakennetaan yleisesti käytössä olevat testiäänet. Tehtävät perehdyttävät opiskelijan tuntemaan signaalin dynamiikan puolta sekä häiriöetäisyyden termejä.
Simuloinnin tekeminen Opiskelija simuloi erilaisia audioasteita tehtävien kautta.
Eri asteissa on erityyppisiä ominaisuuksia ja niihin tutustutaan tehtävien avulla.
Kaapeleiden tekeminen Opiskelija harjoittelee audiokaapeleiden tekemistä ensin verkkomateriaalin avulla, sen jälkeen käytännössä rakennetaan erilaisia audiokaapeliyhdistelmiä ja testataan niiden toiminta.
Audiolaitteen mittaaminen Opiskelija harjoittelee verkkomateriaalin avulla signaalianalysaattorin toimintaa, jonka jälkeen mittaa tavallisen B-luokan vahvistimen särön, häiriöetäisyyden ja taajuusvasteen.
Audiolaitteen rakentaminen Opiskelija perehtyy ensin verkkomateriaalin avulla audiolaitteen rakenteeseen ja sen parametreihin, jonka jälkeen aloitetaan suunnittelutyö ja työn dokumentointi. Audiolaite rakennetaan ja testataan yleisillä mittalaitteilla, jonka jälkeen audiolaite mitataan audioanalysaattorilla ja siitä selvitetään normaalin audiolaitteen spesifikaatiot.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja tulostusohjelmia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa