6.4.3 Aurinkoenergian liittäminen ICT -järjestelmään, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy aurinkoenergiaan ja sen tuottamiseen. Opiskelija tutustuu aurinkopaneelien rakenteisiin ja niiden teknisiin spesifikaatioihin. Sen lisäksi opinnon aikana opiskellaan aurinkoenergiasäätimien tekniikkaa. Opiskelija tutustuu aurinkoenergian käyttöön palvelimissa ja työasemissa. Opiskelija tekee erilaisia aurinkoenergiaan liittyviä projekteja sekä siihen liittyviä harjoitustehtäviä.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • tietää eri aurinkoenergiaratkaisut
  • tietää mitä eroa on eri kennorakenteilla
  • osaa ja tunnistaa aurinkopaneelien spesifikaatiot
  • osaa aurinkopaneelien eri liitäntämahdollisuudet
  • osaa aurinkopaneelien sähköturvallisuuden
  • osaa rakentaa liitäntälaitteen tietokoneen ja aurinkopaneelin välille
  • ymmärtää liitäntälaitteen vikatilanteiden vaikutuksen työaseman tai serverin turvallisuuteen
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti tietokoneluokassa ja työsalissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia tietokannasta. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja ja testauslaitteita.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija ymmärtää kestävän kehityksen tärkeyden yrittäjän näkökulmasta ja laitetekniset spesifikaatiot eri sovelluksissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi