Tutkinnon osan arviointi

AURINKOENERGIAN LIITTÄMINEN ICT- JÄRJESTELMÄÄN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä, jossa opiskelija toteuttaa vaatimusten mukaisen projektityön sekä siihen liittyvät mittaukset ja dokumentoinnin. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan oppilaitoksessa.

Näytössä suunnitellaan liitäntälaite, joka rakennetaan ja sen jälkeen testataan mittalaitteilla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa