Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

AURINKOENERGIAN LIITTÄMINEN ICT- JÄRJESTELMÄÄN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Aurinkoenergian käyttäminen Opiskelija osaa aurinkoenergian tuottamiseen liittyvät haasteet harjoitustehtävien ja projektien avulla.
Aurinkopaneelien liittäminen
laitteisiin
Opiskelija perehtyy tietokannassa olevien materiaalien avulla aurinkopaneelien sähköiseen rakenteeseen ja niiden kytkemiseen liitäntälaitteeseen.
Sähköntuoton turvallisuus Opiskelija ymmärtää aurinkoenergiatuoton turvallisuusnäkökulmat harjoitustehtävien avulla.
Liitäntälaitteen rakentaminen ja testaaminen Opiskelija suunnittelee ja rakentaa liitäntälaitteen, jolla voi syöttää pöytätietokoneeseen tai serveriin aurinkoenergiaa. Suunnittelussa käytetään siihen tarvittavia ohjelmia ja simulointeja. Rakentaminen tapahtuu työsalissa, jossa liitäntälaite myös testataan ennen koekäyttöä
Työn dokumentointi Opiskelija dokumentoi työn ja liittää dokumenttiin tarvittavat
kytkentäkaaviot sekä lohkokaavion toiminnasta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja tulostusohjelmia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa