6.4.4 Elektroniikkakerho, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija voi rakentaa elektroniikkakerhossa sulautettua elektroniikka tai analogiaelektroniikkaa. Opiskelija voi myös syventyä opiskelemaan palvelintekniikkaa ja uudenlaista UPS-tekniikkaa, jossa voidaan myös käyttää kestävän kehityksen energiamuotoja.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • Perehtyy elektroniikan rakentamiseen tai elektroniikan huoltamiseen
  • tuntee erilaisia mittauslaitteita
  • suunnittelee ja mittaa yksinkertaisia elektronisia laitteita
  • tuntee erilaisia komponentteja, joita käytetään elektroniikan rakentamisessa
  • Osaa oikean juotostekniikan eri komponenteille
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti tietokoneluokassa ja työsalissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia tietokannasta. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja ja mittauslaitteita.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija ymmärtää laitehuollon tärkeyden yrittäjän näkökulmasta ja laitetekniset spesifikaatiot eri sovelluksissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi