Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

ELEKTRONIIKKAKERHO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Elektroniikan rakentaminen Opiskelija suunnittelee ja rakentaa elektronisia laitteita.
Mittauslaitteisiin tutustuminen Opiskelija perehtyy erilaisiin mittauslaitteisiin ja niiden toimintaan.

Perehtymisessä voi käyttää tietokannasta saatavia materiaaleja ja testausmalleja.

Elektroniikan suunnittelu Opiskelija suunnittelee elektroniikkaa suunnitteluohjelmistolla. Opiskelija syventyy ohjelmiston käyttöön tietokannasta saatavilla olevilla materiaaleilla.
Komponenttien juottaminen ja laitetestaus Opiskelija perehtyy käytännön esimerkkien avulla komponenttien juottamiseen. Opiskelija testaa elektronisen laitteen.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja tulostusohjelmia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa