Tutkinnon osan arviointi

KODIN ELEKTRONIIKKA JA ASENNUKSET OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osaan kuuluu näyttö, jossa opiskelija toteuttaa vaatimusten mukaisen projektityön.

Näytössä suunnitellaan elektroninen laite, joka sitten rakennetaan ja mitataan mittalaitteilla.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa