Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

ELEKTRONIIKKASUUNNITTELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Elektroniikassa käytössä olevat suunnittelumenetelmät Opiskelija valitsee toteutettavan kytkennän yhdessä opettajan kanssa. Opiskelija tutustuu elektroniikkasuunnittelun ja prototyyppivalmistuksen menetelmiin ja periaatteisiin sekä niissä käytettäviin suunnitteluohjelmiin.

Opiskelija dokumentoi työnsä ja liittää sen portfolioonsa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja tulostusohjelmia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa