6.4.6 IT-laitteiden huolto, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy yleisten IT-laitteiden rakenteeseen ja toimintaan, sekä huoltaa ja korjaa niitä käyttäen oikeanlaisia työkaluja ja menetelmiä. Opiskelija hyödyntää työssään laitteiden käyttöoppaita, huoltomanuaaleja ja verkkomateriaalia.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • yleisimpien IT-laitteiden rakenteet ja toimintaperiaatteet
  • huoltaa ja korjata yleisimpiä IT-laitteita
  • erilaisia laitekonfiguraatioita
  • ESD-suojauksen ja sähköturvallisuuden
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti IT-laitehuollossa tai työsalissa.
Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia ja laitehuoltomanuaaleja. Töissä hyödynnetään alalle sopivia työkaluja ja tietokoneohjelmistoja.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija perehtyy PK-yritysmäiseen toimintaan.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi