Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

IT-LAITTEIDEN HUOLTO

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yleisimpien IT-laitteiden rakenteet ja toimintaperi-aatteet Opiskelija tuntee yleisimpien IT-laitteiden rakenteet ja osaa käsitellä niitä huoltotoiminnassa vaaditulla tavalla.
Yleisimpien IT-laitteiden huolto ja korjaus Opiskelija huoltaa ja korjaa erilaisia IT-laitteita.
Opiskelija käyttää erilaisia huoltomanuaaleja asiakastyön yhteydessä ja hyödyntää niitä huolloissa ja korjauksissa.
Laitekonfiguraatiot Opiskelija tekee erilaisia laitekonfiguraatioita huollettaviin laitteisiin asiakkaan toivomusten mukaisesti.
ESD-suojaus ja sähkö-turvallisuus Opiskelija osaa käyttää huoltotöissä tarvittavaa ESD-työpistettä oikeaoppisesti ja toimia noudattaen sähkötyöturvallisuutta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja tulostusohjelmia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa