6.4.7 Langattomat verkot, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija perehtyy tässä tutkinnon osassa langattomiin verkkoihin. Opiskelija tutustuu lyhyen kantaman langattomiin verkkoihin ja pitemmän kantaman langattomiin verkkoihin. Opiskelija perehtyy langattomien verkkojen kanavointiin ja salaustekniikoihin.

Opiskelija perehtyy langattomien verkkojen teknillisiin tietoihin ja niiden ominaisuuksiin. Opiskelija perehtyy myös RF-kaapelien tyyppeihin ja tyypillisiin antenniliittimiin.

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • tuntee erilaisia langattomia verkkoja
  • tuntee erilaisia salaustekniikoita
  • tietää signaalivoimakkuuden merkityksen
  • tuntee erilaisia kaapelityyppejä ja RF-liittimiä
  • asentaa langattoman verkon
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti tietokoneluokassa ja työsalissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia tietokannasta. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja ja mittauslaitteita.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija ymmärtää laitehuollon tärkeyden yrittäjän näkökulmasta ja laitetekniset spesifikaatiot eri sovelluksissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi