Tutkinnon osan arviointi

LANGATTOMAT VERKOT, OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Tutkinnon osaan kuuluu näyttö, jossa opiskelija toteuttaa vaatimusten mukaisen projektityön.

Työssä asennetaan langaton verkko ja mitataan sen suorituskyky ja kantavuus. Mittauksissa käytetään erilaisia RF-mittalaitteita.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT-menettelyllä.
Muuta tietoa