Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LANGATTOMAT VERKOT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Langattomien verkkojen osaaminen Opiskelija osaa langattomien verkkojen teknillisiä ratkaisuja teorian avulla.
Salaustekniikka ja tietoturvaosaaminen Opiskelija perehtyy erilaisten salaustekniikoiden toimintaan ja niiden turvallisuuteen, mittauslaitteisiin ja niiden toimintaan.
Perehtymisessä voi käyttää tietokannasta saatavia materiaaleja ja testausmalleja.
Signaalieteneminen ja signaalivoimakkuus Opiskelija mittaa signaalivoimakkuuden vaihtelun sisätiloissa ja lähes vapaassa ympäristössä.
Kaapeleiden ja liittimien tunnistaminen ja niiden ominaisuuksien tunteminen Opiskelija perehtyy käytännön esimerkkien avulla RF-kaapeleiden ominaisuuksiin ja liittimien ja liitosten vaikutukseen signaalin siirrossa.
Langattoman verkon asentaminen toimintakuntoon Opiskelija asentaa langattoman verkon.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja tulostusohjelmia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa