6.4.8 Ohjelmointi, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija perehtyy ohjelmointiin. Opiskelija tutustuu funktioihin sekä funktioiden käyttämiseen ohjelmoinnissa. Opiskelija tekee erilaisia ohjelmointiharjoitustöitä.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • tietää mitä ohjelmointi tarkoittaa
  • osaa käyttää valmiita funktioita
  • osaa määritellä itse funktioita sekä tietueita
  • osaa käyttää kehitysympäristöä
  • osaa laatia yksinkertaisia ohjelmia
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, tietokoneluokassa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi