Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

OHJELMOINTI

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Kehitysympäristön käyttäminen Opiskelija perehtyy ohjelmointia tukevaan kehitysympäristöön tekemällä erilaisia yksinkertaisia ohjelmointiharjoituksia, joiden avulla tutustutaan käytössä olevan ohjelmointikielen perusrakenteisiin.
Funktioiden käyttäminen Opiskelija käyttää valmiita funktio-kirjastoja ja laatii erilaisia ohjelmia.
Funktioiden tekeminen Opiskelija määrittelee omia funktioita ja niihin liittyviä toiminnallisuuksia tekemällä erilaisia harjoitusohjelmia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja tulostusohjelmia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa