6.4.9 Suurtaajuustekniikka, 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Opiskelija perehtyy tässä tutkinnon osassa RF-tekniikkaan. Opiskelija tutustuu yleisesti käytettävissä oleviin taajuusjakoihin ja niiden lyhenteisiin. Opiskelija tutustuu yleisimpiin modulaatioihin, joita käytetään radioliikenteessä. Opiskelija perehtyy erilaisiin RF-liittimiin ja niiden ominaisuuksiin. Opiskelija tutustuu erilaisiin antenneihin ja niiden vahvistuksiin. Opiskelija perehtyy välitaajuustekniikkaan ja ymmärtää sen merkityksen. Opiskelija tutustuu vahvistinasteisiin,
joita käytetään antennivahvistimissa.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

  • tuntee erilaisia taajuusalueita ja niiden käyttöä
  • tuntee yleisimmät modulaatiomenetelmät ja ilmaisun
  • tuntee antennin tekniset tiedot ja osaa valita oikean antennin kentän voimakkuuden mukaan.
  • osaa tehdä kentänvoimakkuusmittauksia
  • osaa rakentaa yksinkertaisen antennivahvistimen
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osan opinnot toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksen tiloissa, pääsääntöisesti tietokoneluokassa ja työsalissa.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaalia tietokannasta. Töissä hyödynnetään alalle sopivia tietokoneohjelmistoja ja RF-mittauslaitteita.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan suorittaa työssäoppimalla.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Opiskelija osaa etsiä työssään tarvitsemaa tietoa sekä suunnitella oman työnsä. Opiskelija osaa toimia ryhmän jäsenenä. Opiskelija noudattaa annettuja ohjeita ja aikatauluja.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija ymmärtää laitehuollon tärkeyden yrittäjän näkökulmasta ja laitetekniset spesifikaatiot eri sovelluksissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi