Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU YHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

SUURTAAJUUSTEKNIIKKA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Taajuusaluejakojen tarpeellisuus eri käyttökohteissa ja taajuusluvat Opiskelija tuntee taajuusjaot ja niiden eri tarkoituksia sekä perehtyy kansainvälisiin taajuuskäyttöihin, jotka rajoittavat taajuuksien käyttöä Suomessa Ficoran toimintaluvissa.
Yleisimmät modulaatiot ja ilmaisutavat Opiskelija perehtyy erilaisiin modulaatioihin ja ilmaisutapoihin teorian avulla. Opiskelija mittaa RF-signaalien ominaisuuksia ja muodostamaan signaalilähteillä muutamia yleisiä modulaatioita.
Signaalivoimakkuuden ja kentänvoimakkuuden merkitys antennin valinnassa Opiskelija mittaa mittauslaitteilla antennisignaalin tasomittauksiin ja etsii taajuuksia tietyltä taajuusalueelta. Opiskelija käyttää spektrianalysaattoria ja piirianalysaattoria kaapeli- ja antennimittauksissa.
Antennivahvistimen suunnittelu, rakentaminen ja mittaaminen Opiskelija ymmärtää suunnitteluohjelman avulla piirilevyn vetojen merkityksen impedanssiin ja piirilevymateriaalin vaikutuksen taajuusrajoihin. Suunnittelun jälkeen opiskelija rakentaa vahvistin-asteen ja mittaa sen vahvistuksen, taajuusvasteen ja signaalin puhtauden.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja tulostusohjelmia. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.
Muuta tietoa