8.1.4 Vapaasti valittaviin opintoihin sisältyvien ammatillisten tutkinnon osien näyttösuunnitelmat

Opiskelija laatii jokaisesta valitsemastaan tutkinnon osasta henkilökohtaisen näyttösuunnitelman, jossa tarkennetaan näyttötehtävä sekä sen ajankohta ja kesto.

Download (DOCX, 14KB)