8.2 Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon terveydentilavaatimukset

Värisokeus saattaa estää alalla opiskelun elektroniikka-asentajaksi.