TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO OPS 2015

Turvallisuusalan perustutkinnon suorittaneella on laajat ja monipuoliset ammattivalmiudet erilaisissa alan työtehtävissä toimimiseen joko yrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Alan ammattilainen osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Alan tyypillisiä työtehtäviä ovat vartija- ja järjestyksenvalvojan tehtävät, aulapalveluissa toimiminen, turvatarkastustoiminta sekä erilaiset teknisiin turvajärjestelmiin liittyvät työtehtävät. Alan ammattilaisen on ymmärrettävä turvallisuusalaan liittyvät salassapitomääräykset ja alalla toimivalla on oltava nuhteeton tausta. Pääkaupunkiseudulla alan tehtävissä korostuvat muuta maata suurempien sekä kansainvälisten yritysten ja virastojen sijainti alueella, jolloin on pystyttävä hallitsemaan järjestelmällisesti laajempia kokonaisuuksia.

Stadin ammattiopiston opetussuunnitelman yhteinen osa koskee kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja. Se ohjaa kaikkea Stadin ammattiopistossa tapahtuvaa koulutus-, opetus- ja ohjaustoimintaa.

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma on kaikille koulutusaloille ja tutkinnoille yhteinen. Se kuvaa arvioinnin ja näyttöjen toteuttamisen periaatteet.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Stadin ammattiopiston kaikkien opetussuunnitelmien etusivu