6.2.1 Pienet turvallisuusjärkestelmät 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija opettelee käyttämään erilaisia pieniä turvallisuusjärjestelmiä joita on pienissä yrityksissä ja yksityistalouksissa.
Opiskelija ymmärtää pienten turvallisuusjärjestelmien rakenteen, toiminnot ja hyödyt.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

  • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti
  • hahmottaa erilaisten turvajärjestelmien kokonaisuuksia
  • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
  • käyttää erilaisia turvajärjestelmiä
  • toteuttaa palvelua viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti
  • toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tasolla
  • opastaa asiakaskohteessa käyttäjiä turvajärjestelmien oikeaan käyttöön
  • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
  • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa pari- tai ryhmätyöskentelynä muutaman opiskelijan ryhmissä. Jokainen opiskelija on vuorollaan ryhmänvetäjänä.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa harjoitellaan esiintymistä, mm. oma harjoitustyö, josta esitellään laitteistojen toimintaa ja annetaan asiakkaan (oppilaitoksen) edustajalle käytönopastus.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ymmärtää oman työnsä merkityksen yrityksen toiminnan tuloksellisuuteen sekä tyytyväisten asiakkaiden arvon yrityksen toiminnan keskeisenä menestystekijänä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi