Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KAHTEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

LANGALLISET JA LANGATTOMAT RIKOSILMOITTIMET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Opiskelija opettelee käyttämään ja rakentamaan erilaisia pieniä rikosilmoitinjärjestelmiä perustasolla.

Opiskelija opettelee antamaan niihin tarvittavan käyttöopastuksen.

Rikosilmoitinlaitteet Opiskelija käyttää ja rakentaa erilaisia rikosilmoitinjärjestelmiä tutustuen langattomien- ja langallisten järjestelmien ominaisuuksiin.
Opiskelija ymmärtää valintaperusteet milloin langattomia järjestelmiä ja järjestelmien osia on perusteltua käyttää.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisten turvallisuusjärjestelmien rakennetta ja käyttöä, perustasolla. Kaikkien turvallisuusjärjestelmien käyttöä ja käytönopastusta harjoitellaan käytännössä, sekä opettaja teettää erilaisia tuntitehtäviä järjestelmiin liittyen.

Opiskelija esittelee tuntitehtävänsä opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta dokumenttien tarkentamiseen ja oikeaan toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa

LANGALLINEN JA LANGATON KAMERAVALVONTA

Opiskelija opettelee käyttämään ja rakentamaan erilaisia kameravalvontajärjestelmiä perustasolla.

Opiskelija opettelee antamaan niihin tarvittavan käyttöopastuksen.

Kameravalvonta Opiskelija käyttää ja rakentaa erilaisia kameravalvontajärjestelmiä tutustuen langattomien- ja langallisten järjestelmien ominaisuuksiin.
Opiskelija ymmärtää valintaperusteet milloin langattomia järjestelmiä ja järjestelmien osia on perusteltua käyttää.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisten turvallisuusjärjestelmien rakennetta ja käyttöä, perustasolla. Kaikkien turvallisuusjärjestelmien käyttöä ja käytönopastusta harjoitellaan käytännössä, sekä opettaja teettää erilaisia tuntitehtäviä järjestelmiin liittyen.

Opiskelija esittelee tuntitehtävänsä opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta dokumenttien tarkentamiseen ja oikeaan toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa