Tutkinnon osan arviointi

OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Turvallisuusalan toiminnan näyttönä suoritetaan todellisen kohteen turvallisuusauditointi, jonka perusteella tehdään kohteen yritysturvallisuuden uhka- ja riskikartoitus.

Opintojaksoilla yritysturvallisuuden osa-alueet sekä riskienhallinta opiskelija oppii perusvalmiudet uhka- ja riskikartoituksen tekemiseen. Varsinainen uhka-ja riskikartoitus tehdään todelliseen kohteeseen 1. vuosiluokan työssäoppimisjaksolla.
Turvallisuussuunnittelun opintojaksolla opiskelija kirjoittaa raportin sekä työstää uhka-ja riskikartoituksen lopulliseen muotoonsa. Tämä lopullinen uhka-ja riskikartoitus arvioidaan turvallisuusalan toiminnan näyttönä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamista voidaan tunnistaa opiskelijan aiemmin tekemien uhka-ja riskikartoitusten perusteella sekä niistä kirjoitettujen raporttien pohjalta.
Muuta tietoa