Tutkinnon osan arviointi

TURVALLISUUSTEKNISET ASENNUKSET, OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija näyttää osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla turvallisuustekniikan suunnitteluun, toteutukseen ja käytönopastukseen. Tutkinnon osassa on 2 osanäyttöä, joista toisessa tilaturvallisuusjärjestelmiin liittyvä työtehtävä ja toisessa henkilö- ja paloturvallisuusjärjestelmiin liittyvä työtehtävä.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Mikäli opiskelija on työskennellyt järjestelmien parissa, hän voi hakea ohjaavalta opettajalta AHOT-hyväksyntää työtodistusten avulla.
Muuta tietoa