Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

TURVAJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Tutkinnon osassa opiskelija oppii laatimaan tarvittavat toteutussuunnitelmat yleisimpiin turvajärjestelmiin. Työskennellessään opiskelija perehtyy turvallisuusjärjestelmien dokumentointiin tulkitsemalla ja laatimalla dokumentteja siten, että hän kykenee jatkossa tuottamaan itse vastaavaa dokumentaatiota.
Turvallisuusjärjestelmien suunnittelu ja dokumentointi Opiskelija perehtyy turvallisuusjärjestelmien suunnitteluun ja dokumentointiin tulkitsemalla sekä laatimalla dokumentteja.

Opiskelija ymmärtää kameravalvonnan laillisuuden rajat ja noudattaa niitä suunnitelmissaan.

Opiskelija ymmärtää valintaperusteet milloin langattomia järjestelmiä ja järjestelmien osia on perusteltua käyttää.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ymmärtämään erilaisten turvallisuusjärjestelmien suunnittelua perustasolla. Kaikkien turvallisuusjärjestelmien suunnittelua harjoitellaan käytännössä ja opettaja teettää erilaisia tuntitehtäviä järjestelmiin liittyen.

Opettaja ohjaa dokumenttien tulkintaa ja laadintaa lähiopetustunneilla. Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opiskelija esittelee laatimansa dokumentit opettajalle ja arvioi sen toteuttamista yhdessä opettajan kanssa saaden opettajalta ohjaavaa palautetta dokumenttien tarkentamiseen ja oikeaan toteuttamiseen.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.
Opettaja antaa palautetta koko oppimistehtävien ajan, sekä ryhmäkeskusteluissa.

Muuta tietoa