3.3 Turvallisuusalan perustutkinnon yo-ryhmän peruspolun tutkinnon osat

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp:

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa:
Turvallisuusalan toiminta 45 osp 

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa:
Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta 15 osp
Turvatekninen toiminta 30 osp
Uhkatilanteiden hallinta 
Vartiointitoiminta 30 osp

Lukio-opintoja 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp

Ajoituskaavio
TURVA_ajoitusmalli3