6.2.4 Vankeinhoidon perusteet 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskellaan vankeinhoitoon liittyvä lainsäädäntöä sekä vankeinhoidon turvallisuus- ja kuntoutustyön perusteet. Lisäksi opiskelija tutustuu Suomen rikosseuraamusorganisaatioon ja rangaistusjärjestelmään. Lainsäädäntöön perehdytään teorialuentojen, oikeustapausten sekä harjoitusten avulla. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan tutustumiskäynti alan autenttiseen toimintaympäristöön.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

 • toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön ja vankeinhoidon etiikan mukaisesti
 • ottaa huomioon työssään vankeinhoidon perusteet ja edellytykset
 • ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät ja ymmärtää perus- ja ihmisoikeuksien yhteyden vankeinhoitoon
 • hahmottaa turvallisuustyön ja kuntoutuksen tehtävät
  merkitykset vankilassa
 • hahmottaa kriminaalihuollon ja yhdyskuntaseuraamuksien perustehtävät
 • hahmottaa turvallisuustyön ja kuntoutuksen tehtävien merkitykset vankilassa
 • hahmottaa vartioinnin osana vankilan uhkien- ja riskienhallintaa
 • opiskelija tuntee vankeinhoidon käytäntöjen perusteet ja eri tehtävät vankilassa
 • hahmottaa vankilarikollisuuden ilmiönä ja tuntee keskeiset vankiryhmät
 • opiskelija osaa vankilaturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet
 • tuntee kansainvälisen tehtävien yksityistämiskehityksen vankeinhoidon ja vankikuljetusten osalta
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opetus toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä tutustumiskäynneillä vankeinhoidon toimintaympäristöön.

Vankeinhoidon perusteet on jaettu seuraaviin aihekokonaisuuksiin

 • Rikosseuraamusalan tehtävät, organisaatio ja rikosseuraamusjärjestelmä
 • Työntekijänä rikosseuraamusalalla
 • Vankeinhoitoon liittyvän lainsäädännön perusteet
 • Vankilaturvallisuus ja kuntoutus vankilan tehtävänä
 • Vankiyhteisö ja vankilarikollisuus
 • Yhdyskuntaseuraamukset ja lainrikkojien kuntoutus vapaudessa
 • Vankeinhoidon tulevaisuus ja yhteiskunnan yksityistämiskehitys

Lainsäädäntöön perehdytään teorialuentojen sekä erilaisten käytännön tilanteisiin liittyvien kirjallisten harjoitusten ja oikeustapausten avulla. Toimintaperiaatteita käydään läpi teoriassa.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelijan osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa AHOT-menettelyllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys Vankeinhoidon tehtävät ovat viranomaistehtäviä, jotka nykyisen perustuslain 124 §:n mukaan sisältävät merkittävän julkisen vallan käyttämistä, jota ei voida yksityistää. Vankikuljetuksien yksityistäminen on ollut yhteiskunnassa esillä ja yksityistämismahdollisuus esiintyy siten vankeinhoidon tulevaisuus – keskusteluissa.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi