6.2.6 Maanpuolustus ja kriisinhallina

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskellaan maanpuolustukseen ja siviili- ja sotilaallisen kriisinhallintaan liittyvän lainsäädännön perusteet. Lisäksi opiskelija tutustuu maanpuolustus- ja kriisinhallintatoimintaan. Lainsäädäntöön perehdytään teorialuentojen, oikeustapausten ja harjoitusten avulla. Opintojaksolla pyritään toteuttamaan tutustumiskäyntejä alan autenttisiin toimintaympäristöihin.
Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa

 • osaa toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön ja etiikan mukaisesti
 • ottaa huomioon työssään toiminnan perusteet ja edellytykset
 • ottaa huomioon maanpuolustusta ja kriisinhallintaa säätelevät tekijät ja ymmärtää perus- ja ihmisoikeuksien yhteyden toimintaan.
 • hahmottaa maanpuolustuksen ja siviili- ja sotilaallisen kriisinhallinnan perustehtävät ja merkitykset yhteiskunnassa.
 • hahmottaa maanpuolustuksen ja kriisinhallinnan historiaa ja nykytilaa
 • tuntee maanpuolustukseen ja kriisinhallintaan liittyvät organisaatiot ja ymmärtää niihin keskeisesti liittyvät koulutusjärjestelmät sekä valintaperusteet ja – menettelyt.
 • hahmottaa maanpuolustuksen turvallisuustyön yhteyden yksityiseen turvallisuusalaan
 • opiskelija tuntee sotilaallisen kriisinhallintaan toimintaan liittyvät haasteet ja uhkakuvat sekä tutustuu eri operaatioiden toiminta ympäristöihin
Kirijakso
Tutkinnon osan sijoittuminen 2. vuonna

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Opetus toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa sekä tutustumiskäynneillä maanpuolustuksen ja sotilaallisen toiminnan toimintaympäristöön.

Maanpuolustus ja kriisinhallinta on jaettu seuraaviin aihekokonaisuuksiin

 • Puolustusvoimien ja eri kriisinhallintaorganisaatioiden tausta ja historia
 • Puolustusvoimien ja eri kriisinhallintaorganisaatioiden tehtävät ja organisaatiot
 • Työntekijänä Puolustusvoimissa tai kriisinhallintatehtävissä sekä varusmiespalvelusta suorittamassa
 • Puolustusvoimiin ja kriisinhallintaan liittyvän lainsäädännön perusteet

Lainsäädäntöön perehdytään teorialuentojen sekä erilaisten käytännön tilanteisiin liittyvien kirjallistenharjoitusten ja oikeustapausten avulla. Toimintaperiaatteita käydään läpi teoriassa.

 Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelijan osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa AHOT-menettelyllä.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
 Muuta tietoa Tutkinnon osassa harjoitellaan esiintymistä mm. oma harjoitustyö, josta esitellään suunnitelmien kattavuus.
 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
 Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi