Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

MAANPUOLUSTUS JA KRIISINHALLINTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Puolustusvoimien ja eri kriisinhallintaorganisaatioiden tausta ja historia Opiskelija perehtyy puolustusvoimien ja kriisinhallinnan taustoihin ja historiaan.
Puolustusvoimien ja eri kriisinhallintaorganisaatioiden tehtävät ja organisaatiot Opiskelija perehtyy puolustusvoimien ja kriisinhallinnan organisaatioihin sekä niiden kehityksen, arvojen ja strategian perusteisiin.
Työntekijänä Puolustusvoimissa tai kriisinhallintatehtävissä sekä varusmiespalvelusta suorittamassa Opiskelija perehtyy puolustusvoimien ja kriisinhallinnan työntekijöiden koulutuksessa olevien toimenkuvaan ja tehtäviin mm. turvallisuustehtävissä työskentelevien osalta. Lisäksi opiskelija perehtyy alan pätevyysvaatimuksiin ja alan koulutukseen ja valintamenettelyyn.
Puolustusvoimiin ja kriisinhallintaan liittyvän lainsäädännön perusteet Opiskelija perehtyy puolustusvoimien ja eri kriisinhallintaorganisaatioiden toimintaa koskevan lainsäädännön mukaisesti perehtymällä niihin liittyvään keskeiseen lainsäädäntöön.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Opettaja ohjaa puolustusvoimien ja kriisinhallintaorganisaatioiden perustoimintaan liittyvien tietojen käsittelyssä ja sisäistämisessä.

Opettaja ohjaa opetussisällön perustana olevan tiedon hallintaa, erilaisina tutustumiskäynteinä autenttisiin toimintaympäristöihin, käytännön harjoitteina, yksilösuoritteina ja ryhmätyöskentelyn avulla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa