Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA SISÄLTÄÄ YHDEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEN TOIMINTAKOKONAISUUDEN:

TIETOTURVALLISUUS JA PALVELUTOIMINTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Työntekijän tietoturva Opiskelija perehtyy tietoturvallisuuteen työntekijän näkökulmasta. Opiskelija tunnistaa tietoturvallisuuden merkityksen turvallisuusalan eri työtehtävissä.
Työnantajan tietoturva Opiskelija perehtyy tietoturvallisuuden eri osa-alueisiin ja ymmärtää niiden perusperiaatteet. Opiskelija tunnistaa tietoturvallisuusjohtamisen osana esimiestyötä.
Tietoturvallisuutta koskeva lainsäädäntö Opiskelija perehtyy tietoturvallisuutta ohjaavaan lainsäädäntöön ja hahmottaa lainsäädännön tärkeyden yrityksen tietoturvallisuutta kehitettäessä
Turvallisuusalan yritykset ja palvelut Opiskelija perehtyy varsinkin Uudellamaalla toimiviin turvallisuusalan eri yrityksiin ja heidän tuottamiin erilaisiin palvelukonsepteihin.
Konfliktien hallinta asiakaspalvelutilanteissa Opiskelija tunnistaa erilaisia haastavia asiakaspalvelutilanteita ja oppii toimimaan niissä omien työtehtäviensä vaatimusten mukaisesti. Opiskelija oppii suunnittelemaan työtään asiakaspalvelulähtöisesti.

Opiskelija perehtyy erilaisiin keinoihin, joita voidaan käyttää haastavissa asiakaspalvelutilanteissa.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijaa ja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta

Opettaja ohjaa tietoturvallisuuden ja palvelutoiminnan perustoimintaan liittyvien tietojen käsittelyssä ja sisäistämisessä.

Opettaja ohjaa opetussisällön perustana olevan tiedon hallintaa, erilaisina tutustumiskäynteinä turvallisuusalaan liittyviin erilaisiin yrityksiin, käytännön harjoitteina, yksilösuoritteina ja ryhmätyöskentelyn avulla.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta.

Opettaja ohjaa erilaisten oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Muuta tietoa