3.2 Sisustuksen osaamisalan peruspolun tutkinnon osat

Sisustuksen osaamisalan peruspolkuun kuuluu tutkinnon osia 180 osp seuraavasti:

Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp

Pakollinen ammatillinen tutkinnon osa:
Sisärakennustyöt, 25 osp
Sisustustyöt, 25 osp
Maalaus- ja päällystystyöt, 40 osp
Kalusterakentaminen, 25 osp
Sisustusverhoilu, 25 osp

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa:
Huonekalujen kunnostaminen, 10 osp
Sisustusmuuraus ja kipsityöt, 35 osp
Sisustusalan yritystoiminta, 15 osp
Rakennusten koristemaalaus, 5 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
Pakolliset 19 osp
Valinnaiset 16 osp

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
Näyttely- ja lavasterakentaminen, 10 osp

AJOITUSKAAVIO – SISUSTUKSEN PERUSPOLKU, 3 Ajoitus_sisustajatVUOTTA