4.3.2 Pehmustaminen 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija valitsee pohjajoustomateriaalit verhoiltavaan huonekaluun sopivasti. Opiskelija valitsee vaahtomuovien laatu- ja painoluokista sopivan pehmusteen eri käyttötarkoituksiin. Opiskelija leikkaa ja liimaa vaahtomuovia oikein ja turvallisesti. Opiskelija valitsee perinteisiin huonekaluihin niiden aikakauteen kuuluvat pehmustemateriaalit. Opiskelija tekee kangas-, satulavyö- ja teräslankapohjan. Opiskelija tekee matala- ja kovaperustuksen sekä kovareunaisen joustinsitouksen. Opiskelija pehmustaa ja verhoilee monenlaisia asiakastöitä, niin perinteisiä kuin teollisiakin.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • valita pohjajoustomateriaalit verhoiltavaan huonekaluun sopivasti
  • valita sopivat pehmustemateriaalit nykyaikaisiin huonekaluihin
  • valita vaahtomuovien laatu- ja painoluokista sopivan pehmusteen eri käyttötarkoituksiin
  • käyttää pehmustekaavoja apuna vaahtomuovipehmustuksia tehdessään
  • leikata vaahtomuovia vaahtomuovisahalla
  • liimata vaahtomuovia pehmustamisen kannalta oikein ja turvallisesti
  • valita perinteisiin huonekaluihin niiden aikakauteen kuuluvat pehmustemateriaalit
  • tehdä kangas-, satulavyö- ja teräslankapohjan
  • tehdä kovaperustuksen kantilla ja ilman
  • sitoa kovareunaisen joustinsidonnan.
Kirijakso Opiskelijan aloittaessa tutkinnon osan suorittamisen kesken lukuvuotta tulee opiskelijan ensin suorittaa kirijakso, jonka aikana opiskelija hankkii välttämättömät muun ryhmän jo osaamat perustaidot ”Valmennus pehmustustöihin”.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa tehden harjoitustehtäviä sekä asiakastöitä tai työssäoppimassa. Teoriatunnit käsittävät mm. perehdytyksen perinteisistä ja nykyaikaisista pehmustusmateriaaleista, perustustyypeistä ja huonekalujen rakenteista.

Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä pehmustustöitä perinteisiin ja nykyaikaisiin huonekaluihin. Hän tekee työtä itsenäisesti suullisten tai kirjallisten ohjeiden mukaisesti.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla lukuunottamatta teoriaopintoja.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Arkielämän TVT 1osp.
Työkyvyn ylläpitäminen 1osp.
Yhteiskuntataidot 1osp.
Työelämän ruotsi 1osp.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään harjoitus- ja asiakastöitä,
tutustumiskäyntejä museoihin, messuille, alan yrityksiin ja huonekaluliikkeisiin.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avintaidot

Yrittäjyys Opiskelija laatii kustannusarviointeja ja osallistuu asiakaspalveluun. Opiskelija osaa laskea projektien kustannuksia ja toimii yrittäjähenkisesti noudattaen työelämän pelisääntöjä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi