4.4.1 Entisöinti yrittäjänä 15 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija lähestyy yrittäjänä huonekalujen entisöintiä.

Opiskelija arvioi ja toteuttaa entisöitävien huonekalujen vaatimia toimenpiteitä. Hän tekee asiakastyön vaatimia tarjouksia, työtilauksia, laskuja ja muita asiakirjoja ja hoitaa asiakaspostia.

Tutkinnon osassa opiskelija tunnistaa ja osaa riittävästi käyttää puusepän ja pintakäsittelijän työssä yleisesti käytössä olevia työkaluja ja materiaaleja. Opiskelija tutustuu erilaisiin vanhoihin liitoksiin, niiden avaamiseen ja korjaamiseen.

Opiskelija tutustuu erilaisiin pintakäsittelyn tapoihin. Opiskelija muokkaa kalusteita rungoltaan ja pehmusteiltaan tarpeiden mukaan. Opiskelija verhoilee kalusteet vain niiltä osin kuin se on tarpeen taloudellisuus ja ekologisuus näkökulmat huomioiden. Opiskelija ymmärtää edeltävien seikkojen merkityksen toiminnassaan yrittäjänä.

Opiskelija piirtää ja lukee yksinkertaisia kaluste- ja pohjapiirustuksia.

Työtä tehdään tavoitteena oppia arvioimaan entisöitävien kohteiden vaatimat toimenpiteet ja kustannustehokas asiakkaan palveleminen yrittäjänä.

Ammattitaitovaatimukset Koulutuksen järjestäjän laatimat ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

  • yrittäjänä arvioida, suunnitella ja tarjota perinteiseen verhoiluun liittyviä, yleisimpiä pehmustamisen, päällysmateriaalien muotoilun ja verhoilun sekä runkorakenteiden korjauksen ja pintakäsittelyn töitä
  • perinteisten tyylihuonekalujen ja vanhojen huonekalujen entisöintiverhoilun tyylin edellyttämällä tavalla
  • tunnistaa eri sisustustyylit ja osaa käyttää niiden mukaisia perinteisiä verhoilumateriaaleja sekä pintakäsittelyaineita
  • tunnistaa eri puulajien ominaisuuksia ja osaa korjata sekä pintakäsitellä niistä valmistettuja runkorakenteita
  • arvioida omaa työtään huonekaluentisöintialan yrittäjänä
  • arvioida, mitkä työt kuuluvat omaan osaamisalueeseen
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan on opiskelijan hallittava kahden ensimmäisen vuoden opinnot. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee osallistua entisöinnin osaamisalan kirijaksolle
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan 3. vuotena lähiopetuksena.
Osaaminen näytetään opinnäytetyön yhteydessä suoritettavalla näytöllä johon sisältyy verhoilualan yrityksen keskeisiä liikekirjeenvaihtoon ja laskelmiin liittyviä tehtäviä.
Vaihtoehtoiset suoritustavat Tutkinnon osa voidaan opiskella työssäoppien teoriaosuuksia lukuun ottamatta.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yrittäjyys ja yritystoiminta
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys Yrityksen merkitys yhteiskunnalle taloudellisena ja ekologisena liiketoimintana. Verhoilualan yrittäjälle lisäarvoa tuovat muut taidot. Omat yrittäjävalmiudet ja niiden arviointi.

Tutkinnon osan suoritustavat

Tutkinnon osan arviointi