Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA MUODOSTUU YHDESTÄ TYÖELÄMÄLÄHTÖISESTÄ TOIMINTAKOKONAISUUDESTA

Kuviointimaalaus

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Rakennusten koristemaalauksen historia Opiskelija tutustuu rakennusten koristemaalauksen historiaan ja perinteisiin lähiopetustunneilla, itsenäisesti tietoa keräten ja ohjatuilla tutustumiskäynneillä pääkaupunkiseudun kulttuurihistoriallisissa kohteissa. Hän oppii tunnistamaan eri aikakausille tyypillisiä värisävyjä ja koristekuvioita.
Koristemaalauksen materiaalit ja tarvikkeet Opiskelija tutustuu koristemaalauksen perinteisiin ja moderneihin materiaaleihin, työvälineisiin ja maalityyppeihin. Hän oppii sekoittamaan itse käyttämiään aineita ja pitää käyttämistään välineistä huolta.
Sabloonamaalaus Opiskelija oppii suunnittelemaan lovikkotyönsä ohjatusti ja itsenäisesti toimien. Hän suunnittelee työtään ja etsii työhön sopivat aiheet itseohjautuen. Opiskelija käyttää maalauksessaan ainakin perinteistä sablonitekniikkaa ja viivaustekniikkaa. Sablonit valmistetaan joko käsityönä tai tietokoneen avulla.

Opiskelija maalaa suoria viivauksia suojausteippauksen tai viivaimien avulla. Sablonina voi käyttää myös kuvan siirtämistä kohteeseen esimerkiksi piirtoheittimen avulla.

Vapaa kuviomaalaus Opiskelija voi tehdä seinämaalauksia tai kalusteen koristeluja vapaalla tekniikalla asiakkaan toivomasta aiheesta.
Oman työn arviointi Opiskelija dokumentoi työtään ja tallentaa työvaiheensa sähköiseen portfolioon. Hän osaa arvioida työnsä suoritusta ja lopputulosta.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja määrittää tavoitteet ja arviointiin vaikuttavat seikat.

Opettaja hyväksyy maalattavat työt ja ohjaa opiskelijaa suunnitelmalliseen lopputulokseen.

Opettaja antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta ja kokoaa ryhmän jäsenet vertaisarviointiin.

Opettaja ottaa vastaan harjoitukset ja antaa palautetta henkilökohtaisesti.

Muuta tietoa