4.1.1 Kalusterakentaminen 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii käyttämään puusepänteollisuudessa yleisesti käytössä olevia työkaluja, koneita ja laitteita sekä oppii hyödyntämään erilaisia materiaaleja. Opiskelija oppii tekemään monipuolisia kalusterakennustöitä, jotka sisältävät puualan perustöiden lisäksi myös teollisesti valmistettavien tuotteiden kokoamista ja esim. kalusteiden, seinähyllyjen yms. paikoilleen asentamista.

Tutkinnon osassa opiskelija oppii valmistamaan ja asentamaan sisustustyön kannalta tyypillisiä kalusteita sekä myös oppii muokkaamaan niitä erityistarpeiden varalta. Hän pystyy toimimaan taloudellisesti ja laskemaan materiaalien menekkejä sekä laatimaan tarvittaessa kustannusarvioita työstään.

Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

  • käyttää puusepäntöissä tarvittavia perustyökaluja, kuten sahaa, puukkoa, talttaa sekä sähkökäyttöisiä käsityövälineitä
  • käyttää tavallisimpia puuntyöstökoneita, kuten pyörö- ja vannesahaa, oiko- ja tasohöylää, pylväs- ja käsiporakonetta sekä hioma- ja jyrsinkonetta
  • tehdä yleisimpiä puuainesrakenteiden liitoksia, kuten poratappi-, ruuvi- tai jiiriliitoksia
  • muokata valmiita kalusteita suunnitelmien mukaisesti
  • koota ja asentaa teollisesti valmistettuja kiintokalusteita, kuten keittiö- ja kylpyhuonekalusteita
  • rakentaa kohteeseen suunnitellun kiintokalusteen tai kalusteosan puu- ja levymateriaalista
  • asentaa yleisimpiä kalusteissa käytettäviä saranoita, vetimiä sekä lukitus- ja muita mekanismeja
  • teroittaa tavanomaisia käsityökaluja, kuten puukon ja taltan
  • suorittaa laitteiden ja koneiden perus kunnossapitoon liittyviä tehtäviä, kuten puhdistuksia, löystyneiden ruuvien kiristämisiä ja kuluneiden terien vaihtoja.
  • tehdä edellä mainitut työt suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti sekä arvioida ja laskea töissä tarvittavien materiaalien menekkiä.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelijan tulee hallita kalusterakentamisessa / sisärakentamisessa yleisesti käytettävien koneiden ja laitteiden turvallinen peruskäyttö.
Myös pintakäsittelyn perusteet on oltava opiskelijalla hallussa.
Opiskelijan on myös osattava teknisen piirtämisen perusteet ja tietokoneavusteinen piirtäminen.
Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso ”Valmennus kalusterakentamiseen”.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa suoritetaan 2. vuotena lähiopetuksena sekä työssäoppimisjaksolla, jossa suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Laajennettu työssäoppiminen alan työpaikalla. Aikaisempien tietojen ja taitojen tunnistaminen.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Muuta tietoa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys
Taloudellinen ja laadukas toiminta

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi