Tutkinnon osan arviointi

Kalusterakentamisen OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija näyttää osaamisensa tekemällä monipuolisia kaluste-rakennustöitä, jotka sisältävät puualan perustöiden lisäksi myös tuotteiden kokoamista ja esim. seinähyllyn paikoilleen asennusta.

Opiskelija tekee esimerkiksi työpaikalla tyypillisen tuotteen tai tuotteen osan. Opiskelija arvioi tuotteen toimintaympäristön asettamat vaatimukset ja osaa soveltaa ammattitaitoaan tuotteen valmistuksessa.

Näytössä esimerkiksi suunnitellaan ja valmistetaan standardin mukainen tai tilauskohtainen erikoismittainen kiintokaluste / kaluste/ kalustesarja asiakkaan esittämään tilaan. Ammattiosaamisen näyttö voi pitää sisällään esimerkiksi tuotteen muokkausta ja kasausta sekä asentamista kohteeseen.

Työvaiheina suunnittelu, mitoitus ja materiaalilaskelmat, työvaihesuunnitelma, materiaalin valinta, koneistukset puualan perustyökoneilla, pintakäsittely, kokoonpano, viimeistely ja mahdollinen asentaminen vaadittuun tilaan.

Opiskelija laatii työstään näyttösuunnitelman. Opettaja hyväksyy suunnitelman.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan aiemmin muualla hankkima osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan AHOT- menettelyn avulla.
Muuta tietoa