4.1.2 Maalaus- ja päällystystyöt 25 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään erilaisia sisäpintojen maalaus- ja päällystystöitä, kuten kalusteiden ja sisäpintojen maalausta, tapetointia ja lattian asennusta.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • suorittaa sisärakenteiden ja kalusteiden maalaustöitä
 • piirtää ja tehdä luonnoksia sekä kuvio- ja värisommitelmia
 • tehdä ennen maalauksia tehtävät suojaukset ja valmistelut
 • irrottaa ja kiinnittää paikoilleen työn suoritusta haittaavia listoituksia ja muita komponentteja (esim. ovien heloituksia, sähkökatkaisijoiden suojakilpiä, valaisimia jne.)
 • tehdä tarvittavat esikäsittelyt
 • tehdä työvaiheiden välillä suoritettavat hionnat ja pölynpoistot
 • tehdä työhön liittyvät kittaukset ja silotukset
 • tehdä hiontatöitä käsin ja koneellisesti
 • maalata käsityövälineillä, kuten esimerkiksi siveltimillä ja teloilla
 • käyttää turvallisesti maalituotteita
 • kiinnittää tapetteja ja muita seinäpäällysteitä
 • asentaa tavanomaisia kuiviin huonetiloihin käytettäviä lattianpäällysteitä
 • käyttää ja huoltaa maalaus- ja päällystystyössä tarvittavia työvälineitä.
Kirijakso  Ei edeltävää alkuosaamista
Tutkinnon osan sijoittuminen 1. vuonna, toisella ja kolmannella jaksolla.

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa harjoitustöitä tehden sekä työssäoppimalla alan yrityksissä.

Työn perustana olevan tiedon hankinnassa hyödynnetään verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.

Tutkinnon osaan sisältyy työssäoppimista työpaikalla 10 osp. Työssäoppimisen aikana suoritetaan ammattiosaamisen näyttö.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan ePortfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat
Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla. Työn perustana olevan tiedon hankinnassa opiskelija voi hyödyntää verkkomateriaaleja ja alan kirjallisuutta.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Työelämätaidot 1 osp
Työelämän viestintä ja vuorovaikutus 2 osp
Kemia 1 osp
Muuta tietoa
Tutkinnon osassa tehdään projektityönä oma asiakastyö, josta laaditaan markkinointi, tuotteen myyminen… jälkimarkkinointi ja työraportti. Projektityöhön integroidaan Työelämätaitojen osaamistavoitteet.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

 

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys
Projektityö

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi