Pakolliset osaamistavoitteet

MATEMATIIKKA, PAKOLLINEN (3 osp)

Matematiikan pakollisten opintojen oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Matematiikan perustaidot 
Peruslaskutoimitusten hallitseminen Opiskelija ratkoo arkielämässä ja verhoilu- ja sisustusalan perustehtävissä vastaan tulevia, esimerkiksi materiaalimenekkeihin liittyviä laskutoimituksia.
Prosenttilaskennan soveltaminen Opiskelija käyttää prosenttilaskentaa arkielämän ongelmatilanteiden ratkaisemiseen. Opiskelija laskee ALV:iin liittyviä tehtäviä, alennuksia ja hukkaprosentteja.
Mittayksikkömuunnokset arkielämässä sekä verhoilu- ja sisustusalalla Opiskelija harjoittelee verhoilu- ja sisustusaloilla tarvittavia mittayksiköitä, kuten millimetri, neliömetri ja kuutiometri sekä kilogramma.  Opiskelija harjoittelee kerrannaisyksiköitä ja yksikkömuunnoksia näiden välillä. Opiskelija ottaa selvää verhoilu- ja sisustusaloille tyypillisistä mitta-arvoista, esimerkiksi huoneiden, huonekalujen ja talojen pituuksista sekä kankaisiin ja puuhun liittyvistä painoista. Opiskelija etsii tietoa yleisimmistä arkielämässä tarvittavista mittayksiköistä sekä niiden välisistä muutoksista.
Apuvälineiden käyttäminen: laskin, tietokone, muut apuvälineet Opiskelija käyttää laskutehtäviä tehdessään laskinta ja tulkitsee eri muodoissa esitettyjä tuloksia, kuten eri kerrannaisyksiköillä esitettyjä tuloksia ja kuvaajia. Opiskelija käyttää tehtäviin soveltuvia tietokoneohjelmia, kuten taulukkolaskentaa.
Ongelmanratkaisu työtehtävissä 
Pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen Opiskelija mittaa ja laskee erilaisia pinta-aloja ja tilavuuksia liittyen verhoilumateriaaleihin ja huonetilavuuksiin Laskeminen tapahtuu osin työsalissa.
Geometrian soveltaminen laboratorioalalla Opiskelija mittaa ja laskee kulmia ja suorakulmaisen kolmion sivujen pituuksia soveltaen tätä esimerkiksi kankaiden pinta-aloihin, pohjapinta-aloihin ja päällismateriaalimenekkiin. Opiskelija soveltaa verrantoa ja laskee kolmion kulmien välisiä suhteita ja kaltevuuskulmia.
Apuvälineiden, kuten työntömitan ja viivoittimen käyttäminen
Opiskelija soveltaa harppia, viivotinta ja laskinta työtehtäviin, kuten kankaiden leikkauslinjojen määrittelyyn

.

Erilaisten matemaattisten menetelmien käyttö ja
tulosten oikeellisuuden ja suuruusluokan järkevä arviointi
Opiskelija arvioi jatkuvasti saamiensa tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa vertaamalla niitä yleisiin arvoihin sekä tekemällä tarkistuslaskelmia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa opiskelijoita etsimään tietoa ja tekemään havaintoja. Opettaja ohjaa opiskelijoita matemaattisten menetelmien käytössä. Opettaja auttaa opiskelijaa arvioimaan laskelmien realistisuutta.

Opettaja antaa jatkuvaa palautetta opiskelijan edistymisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta. Opettaja ohjaa oppimistehtävien avulla opiskelijaa dokumentoimaan oppimistaan ja osaamistaan ja arvioimaan oppimisprosessiaan.

Osaamisen arviointi OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
matematiikka, pakollinen, 3 osp

Opettaja arvioi opiskelijan matemaattisia ongelmanratkaisutaitoja arki- ja työelämän tilanteisiin sovellettuna: pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen, yksikkömuunnokset, kustannusten ja materiaalimenekin laskeminen ja arviointia sekä prosenttilaskujen soveltaminen.

Muuta tietoa