Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

TYÖSSÄOPPIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakastyöt Opiskelija tekee työpaikalla erilaisia verhoilutöitä työnantajansa/työpaikkaohjaajan ohjauksessa.

Opiskelija noudattaa työelämän pelisääntöjä ja tekee työssäoppimispaikan osoittamia verhoilualan työtehtäviä sekä toimii työyhteisön jäsenenä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja on yhteydessä työssäoppimispaikkaan ja valvoo opiskelijan etenemistä.

Opiskelija arvioi myös itse omaa edistymistään.
Opettaja ohjaa dokumentoimaan asiakastyöt e-Portfolioon.

Muuta tietoa Työssäoppiminen suoritetaan siihen soveltuvassa verhoilualan yrityksessä tai muussa oppimisympäristössä.

PERINTEISEN VERHOILUN ERIKOISTYÖT

Syväheftaus Opiskelija tekee työpaikalla erilaisia verhoilutöitä työnOpiskelija tekee syväheftauksia opettajan ohjauksessa.

Opiskelija tekee ja arvioi asiakastöitä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä. Opettaja kannustaa opiskelijaa kertomaan ja havainnoimaan työn laadussa olevista puutteista ja kuinka ne tulisi korjata.
div>

Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt e-Portfolioon.

Muuta tietoa

VERHOOMON YRITYSTOIMINTA

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yritystoiminta Opiskelija tutustuu verhoilualan yritystoimintaan niin, että ymmärtää yrittäjyyden merkityksen ja vaatimukset.

Opiskelija laskee yrityksen perustamiskustannuksia sekä laskee työlleen tuntihinnan. Opiskelija tekee liiketoimintasuunnitelman, hankkii ja täyttää perustamisasiakirjoja.

Opiskelija tekee asiakastöitä ja laskee niiden materiaalikustannuksia sekä seuraa omaa tulostaan.
Opiskelija tutustuu erilaisiin uusyrityspalveluihin ja niiden antamiin mahdollisuuksiin.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja antaa esimerkkejä kustannuslaskennasta ja ohjaa opiskelijoita laatimaan esimerkkien perusteella omia laskelmia.

Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt e-Portfolioon.

Muuta tietoa

Itsenäinen työ

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
K-tuoli Opiskelija verhoilee itsenäisesti kovalaitaisen joustinistuimen, K-tuolin tai vastaavan. Opiskelija tekee työhön tarvittavat puukorjaukset ja pintakäsittelyt. Opiskelija suorittaa itsenäisesti työtilaukseen liittyvät laskelmat ja kirjeenvaihdon sekä muut asiakaspalveluun liittyvät tehtävät.

Työ antaa opiskelijalle kokonaiskuvan työelämälähtöisestä itsenäisestä osaamistasosta.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa dokumentoimaan työn e-Portfolioon.

Arvioinnin suorittavat opiskelija, alan opettaja ja työelämän edustaja.

Muuta tietoa Opiskelija suorittaa työn mahdollisimman itsenäisesti.