4.2.2 Rakennusten koristemaalaus 5 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija oppii tekemään sisustajalle tyypillisiä rakennusalan koristemaalaustöitä. Opiskelija oppii suunnittelemaan ja tekemään perinteisiä ja moderneja koristekuvioita sekä maalauksia. Tutkinnon osa on valinnainen ja osaamisesta tehdään ammattiosaamisen näyttö.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

  • suunnitella ja piirtää kohteeseen sopivia koristekuvioita
  • valmistaa koristesabloneja ja maalata niiden avulla koristekuvioita
  • tehdä koristeraitoja ja viivauksia rajaajalla ja suojausteipin avulla.
Kirijakso Tutkinnon osaa aloittaessaan opiskelin tulee hallita maalausalan perusosaaminen. Jos edeltävät tutkinnon osat tai muuten hankittu osaaminen eivät anna näitä valmiuksia, hänen tulee suorittaa kirijakso ”Valmennus rakennusten koristemaalaukseen”.
Tutkinnon osan sijoittuminen 3. vuosi

Ajoituskaavio

Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt
Tutkinnon osa suoritetaan pääasiassa oppilaitoksessa lähiopetuksena. Tutkinnon osa voidaan suorittaa myös työssäoppimispaikalla rakennusten koristemaalausta tarjoavassa yrityksessä.
Vaihtoehtoiset suoritustavat
Työssäoppiminen: Toimiminen koristemaalausalan yrityksessä tai muussa vastaavassa paikassa. Koristemaalauskurssit muissa oppilaitoksissa.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot
Muuta tietoa
Tutkinnon osa voidaan suorittaa yrittäjämäisessä oppimisympäristössä
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot
Yrittäjyys

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi