Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA ON YKSI TYÖELÄMÄLÄHTÖINEN TOIMINTAKOKONAISUUS

Huonekalujen kunnostaminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt

Estetiikan tuntemus Opiskelija kertaa ja perehtyy huonekalujen tyylihistoriaan teoriatunneilla ja itsenäisesti tietoa keräten. Hän tunnistaa eri aikakausien tunnusmerkkejä, erityispiirteitä, värejä ja muotoja kalusteista.
Kestävän kehityksen huomioiminen Hän perehtyy huonekalun kunnostuksen perinteisiin sekä oppii arvostamaan ja säilyttämään vanhaa. Hän ymmärtää kierrätyksen tärkeyden huonekalujen kunnostustöissä.
Puutyöt

Pintakäsittelyn esityöt

Kuultokäsittelyt

Maalaustyöt

Opiskelija kunnostaa omia tai asiakastöitä ohjatusti oppilaitoksen työsalissa. Hän tekee selkeät työsuunnitelmat ja etenee työssään suunnitelman mukaisesti. Hän osaa käyttää monipuolisesti tavallisimpia puuntyöstökoneita ja käsityövälineitä kunnostustöissä. Hän tietää oikeaoppiset menetelmät niin, ettei vahingoita kunnostettavia huonekaluja. Hän osaa esimerkiksi purkaa huonekaluja ja vanhoja liimauksia, valmistaa uusia korjausosia sekä tehdä erilaisia huonekalujen liitoksia korjattaviin huonekaluihin.
Pintakäsittelyaineiden tuntemus ja käyttö Opiskelija perehtyy sekä tutustuu erilaisiin pintakäsittely -vaihtoehtoihin opettajan ohjauksessa sekä itsenäisesti taitojaan kartuttaen. Opiskelija valitsee kunnostettaviin tuotteisiin soveltuvat pintakäsittelyvaihtoehdot ja tutustuu niiden käyttöturvallisuuteen liittyviin asioihin.

Opiskelija kertaa hajotusilmaruiskun toimintaperiaatteet ja tekee mahdollisia ruiskumaalauksia töihinsä.

Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja määrittää tavoitteet ja arviointiin vaikuttavat seikat.

Opettaja hyväksyy kunnostettavat työt ja ohjaa opiskelijaa suunnitelmalliseen ja dokumentoivaan työtapaan.

Opettaja antaa jatkuvaa ohjausta ja palautetta kunnostustöissä sekä kokoaa ryhmän jäsenet erilaisiin oppimistilanteisiin.

Opettaja ottaa vastaan harjoitukset ja antaa palautetta henkilökohtaisesti sekä ottaa ryhmän mukaan harjoituksien palautteenantoihin.

Opettaja tarkistaa opiskelijan dokumentoinnin, itsearvioinnin ja portfolion tehdyistä töistä.

Opettaja ottaa vastaan AOS- näyttösuunnitelman ja hyväksyy työn toteutustavan. Hän ottaa näytön vastaan ja arvioi sen yhdessä opiskelijan ja mahdollisesti kolmannen osapuolen kanssa.

Muuta tietoa