Tutkinnon osan arviointi

RAKENNUSTEN KORISTEMAALAUKSEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä koristemaalauksia esimerkiksi huoneen katto-, seinä- tai kalustepinnoille. Työssä on käytettävä ainakin sablonitekniikkaa ja jotakin viivaustekniikkaa. Sablonit voidaan valmistaa joko käsityönä tai vaihtoehtoisesti tietokoneen ja teippileikkauskoneen avulla. Maalaus voidaan suorittaa ruiskulla tai töpötystekniikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely
Muuta tietoa