Tutkinnon osan arviointi

PEHMUSTAMISEN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit OPH:n tutkinnon perusteiden osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näytössä opiskelija tekee huonekalujen pehmustustöitä perinteisiin ja nykyaikaisiin huonekaluihin itsenäisesti, työnjohtajan suullisten ohjeiden mukaan tai kirjallisia työsuunnitelmia tai piirustuksia tulkiten.

Työsuorituksen tulee vastata vähintään jalkarahin pehmustamisesta muodostuvaa työkokonaisuutta. Pehmustustyöhön tulee liittyä erilaatuisten pehmusteiden käyttö

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan osaamista arvioidaan heti opintojen alkaessa.
Mikäli osaamisen tunnistamisessa tutkinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuiksi, osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään ennen mainittujen opintojen tai tunnustettavaa osaamista koskevan toimintakokonaisuuden alkamista.

Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen opettaja tai opettajat yhdessä.

Muuta tietoa