Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU KOLMEEN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

Kalusteiden rakenteet ja materiaalit

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Puulajit ja liitokset Opiskelija tutustuu tavallisimpiin puulajeihin ja kalusteiden erilaisiin liitosiin ja kiinnitysmekanismeihin.
Puukorjaukset Opiskelija tunnistaa tavallisimmat puulajit ja osaa purkaa ja koota erilaisia liitoksia ja kiinnitysmekanismeja vaurioittamatta kalusteita. Opiskelija ymmärtää verhoiluiden asettamat vaatimukset runkorakenteille ja päinvastoin. Opiskelija pystyy tekemään pienimuotoisia puukorjauksia. Opiskelija osaa piirtää ja lukea teknisiä piirustuksia.
Puukorjausten kannattavuuslaskelmat Opiskelija osaa laskea puukorjausten kannattavuutta yrityksen omana työnä ja alihankintana ja tarjota vaihtoehtoja asiakkaalle
Ohjaus ja oppimisen arviointi Lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opettaja ohjaa ja tekee arviointia.

Opiskelija vastaanottaa, arvioi ja tekee asiakastöitä.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään harjoitus- ja asiakastöitä,
tutustumiskäyntejä museoihin, messuille, alan yrityksiin, tukkuihin ja huonekaluliikkeisiin.

Pintakäsittely

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Pintakäsittelymenetelmät Opiskelija tutustuu yleisimpiin huonekalujen pintakäsittelymenetelmiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin sekä pintakäsittelyssä käytettäviin suojavarusteisiin.
Pintakäsittelyaineiden vaikutukset Opiskelija ymmärtää pintakäsittelyaineiden vaikutukset kalusteiden arvoon. Opiskelija tiedostaa pintakäsittelyaineiden vaikutuksen luontoon ja pyrkii toimimaan kestävän kehityksen arvojen mukaisesti
Pintakäsittelytöiden kannattavuuslaskelmat Opiskelija osaa laskea pintakäsittelyjen kannattavuutta yrityksen omana työnä ja alihankintana ja tarjota vaihtoehtoja asiakkaalle
Ohjaus ja oppimisen arviointi Lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opettaja ohjaa ja tekee arviointia.

Opiskelija vastaanottaa, arvioi ja tekee asiakastöitä.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään harjoitus- ja asiakastöitä,
tutustumiskäyntejä museoihin, messuille, alan yrityksiin, tukkuihin ja huonekaluliikkeisiin.

Verhoilualan yrittäjänä toimiminen

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Yrittäjänä toimiminen Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden vaatimukset ja osaa arvioida omaa valmiuttaan verhoilualan yrittäjänä toimimiselle.
Yritystoiminnan kannattavuus Opiskelija osaa etsiä tietoa liittyen yrityksen perustamistoimiin ja tehdä laskelmia kannattavuuden toteamiseksi. Opiskelija ymmärtää mitkä tiedot ja taidot tuottavat hänelle lisäarvoa yrittäjänä toimiessa.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Lähiopetuksena oppilaitoksessa. Opettaja ohjaa ja tekee arviointia.

Opiskelija vastaanottaa, arvioi ja tekee asiakastöitä.

Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään harjoitus- ja asiakastöitä,
tutustumiskäyntejä museoihin, messuille, alan yrityksiin, tukkuihin ja huonekaluliikkeisiin.