Tutkinnon osan arviointi

ENTISÖINTI YRITTÄJÄNÄ, OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Koulutuksen järjestäjän laatima osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Opiskelija tekee tarjouspyynnön perusteella tarjouksen ja muut asiakassuhteen vaatimat asiakirjat ja laskelmat. Näitä ovat tarjouspyynnön perusteella tehtävä työn arviointi, arvioinnin perusteella tehtävä työtarjous, työtilaus ja lasku.

Näyttö suoritetaan oppilaitoksessa tai muussa soveltuvassa paikassa.

Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja mahdollisuuksien mukaan työelämään edustaja.

Tutkinnon osan arvosanasta päättää opettaja.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen AHOT-menettely