Tutkinnon osan arviointi

PERINTEISEN VERHOILUN OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Osaamisen arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näytössä opiskelija tekee perinteisten tyylihuonekalujen ja vanhojen huonekalujen verhoilun tyylin edellyttämällä tavalla sekä hallitsee joustin-verhoilun yleisimmät menetelmät valmistamalla vähintään kevyen lepotuolin joustinpohjasta päällystykseen.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan osaamista arvioidaan heti opintojen alkaessa.
Mikäli osaamisen tunnistamisessa tutkinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuiksi, osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään ennen mainittujen opintojen tai tunnustettavaa osaamista koskevan toimintakokonaisuuden alkamista.

Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen opettaja tai opettajat yhdessä.

Muuta tietoa Näyttötyöhön on määritelty kestoaika ja se suoritetaan ennalta määritettynä ajankohtana.