Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

OMPELUN PERUSTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Ompelukoneen käyttö Opiskelija perehtyy eri ompelukonetyyppeihin. Hän osaa nimetä koneen osat, langoittaa koneen ja tehdä tärkeimmät säädöt. Hän osaa myös ratkaista ompelukoneessa ilmenevät tyypillisimmät viat.
Ompelusaumalajien tuntemus ja langat Opiskelija oppii verhoilussa käytettävät saumalajit ja osaa hyödyntää niitä eri käyttökohteissa. Hän osaa ommella nyörin ja tereen jatkokset sekä tuntee lankatyypit koneiden ja käyttökohteiden mukaan.
Työturvallisuus ja ergonomia Opiskelija pitää huolen työympäristöstään huolehtimalla yleisestä siisteydestä niin, ettei aiheudu vaaratilanteita esim. liukastumisista. Ommeltaessa oppilas ottaa huomioon ergonomisen työasennon ja istumakorkeuden.
Asiakaspalvelu Opiskelija ottaa opettajan kanssa vastaan asiakastöitä, auttaa asiakasta kankaan valinnassa sekä tekee kustannuslaskelmia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ja työpaikkaohjaaja sopivat työssäoppimisjakson aikaOpettaja ohjaa opiskelijaa ompelukoneen käytössä ja käy läpi erilaiset ompelukonetyypit. Opettaja käyttää verhoilualan kirjallisuutta opettaessaan mm. saumalajeja, työturvallisuutta ja työergonomiaa. Opettaja voi näyttää myös käytännön esimerkein eri saumalajien ompelun. Opiskelija esittelee sauma- ja ompeluharjoitukset opettajalle, joka antaa niistä palautetta. Opiskelija arvioi myös itse omaa edistymistään.

Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt e-Portfolioon.

Muuta tietoa

OMPELUTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Leikkuusuunnitelma Lähiopetustunneilla opiskelija mitoittaa verhoiltavan tuotteen ja tekee sen pohjalta leikkuusuunnitelman. Opiskelija ottaa huomioon kankaan leveyden, kuviot ja ompelu- ja naulausvarat sekä ompelu- ja kohdistusmerkit. Opiskelija esittää leikkuusuunnitelman ja kangasmenekin opettajalle, jonka jälkeen kangas tilataan.
Harjoitustyöt

Vaativammat harjoitustyöt

Opiskelija ompelee vetoketjulla varustetun tyynyn, kassin tai vastaavan työn. Opiskelija oppii kaavoittamaan kiinteitä ompelutöitä sekä irtopäällisiä. Harjoitustyönä ommellaan T-mallinen kappatyyny vetoketjulla, katesaumalla ja tereellä.
Asiakastyöt Opiskelija tekee ja arvioi asiakastöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja tähdentää tekemään mahdollisimman taloudellisen suunnitelman ottaen huomioon edellä mainitut asiat.

Opettaja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä. Opettaja kannustaa opiskelijaa kertomaan ja havainnoimaan työn laadussa olevista puutteista ja kuinka ne tulisi korjata.

Opettaja voi tarvittaessa järjestää kirjallisen kokeen siltä osin kuin osaaminen ei ole näkynyt käytännössä.

Opettaja ohjaa ja antaa jatkuvasti palautetta työn edistymisestä sekä työn laadusta.

Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt ePortfolioon.

Muuta tietoa

VERHOILUOMPELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Asiakastyöt Opiskelija ompelee perinteisiä ja nykyaikaisia päällisiä tarjonnan mukaan. Opiskelija tekee ja arvioi asiakastöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä. Opettaja kannustaa opiskelijaa kertomaan ja havainnoimaan työn laadussa olevista puutteista ja kuinka ne tulisi korjata.

Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt e-portfolioon.

Opettaja voi tarvittaessa järjestää kirjallisen kokeen siltä osin kuin osaaminen ei ole näkynyt käytännössä.

Muuta tietoa

VAATIVA OMPELU

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Rypytykset, laskokset
Asiakastyöt Opiskelija tekee ja arvioi asiakastöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja ohjaa ja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä. Opettaja kannustaa opiskelijaa kertomaan ja havainnoimaan työn laadussa olevista puutteista ja kuinka ne tulisi korjata.

Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt e-portfolioon.

Muuta tietoa