Tutkinnon osan arviointi

Teollisuuden tuotekehitys ja tuotetestaus OSAAMISEN ARVIOINTI

Osaamisen arviointi, arviointikriteerit Arviointitaulukko
Ammattiosaamisen näyttö Näytössä opiskelija tekee verhoiluun liittyviä ompelutöitä, kuitenkin vähintään ympärikappaisen tyynyn ompelun tai vastaavan tasoisen ompelutyön sekä pikkutuolin irtopäällisen ompelun tai vastaavan tasoisen ompelutyön.

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijan osaamista arvioidaan heti opintojen alkaessa.
Mikäli osaamisen tunnistamisessa tutkinnon osalle asetetut tavoitteet tai osa tavoitteista todetaan saavutetuiksi, osaaminen tunnustetaan. Osaamisen tunnustaminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Päätös osaamisen tunnustamisesta tehdään ennen mainittujen opintojen tai tunnustettavaa osaamista koskevan toimintakokonaisuuden alkamista.

Osaamisen tunnustaminen on osa opiskelijan arviointia, ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin opiskelijan arviointia. Osaamisen tunnustamisesta päättävät kyseisten opintojen opettaja tai opettajat yhdessä.

Muuta tietoa Ammatillinen valinnainen tutkinnon osa, vain yo