4.3.3 Verhoilu 40 osp

TUTKINNON OSAN YLEISET SUORITUSPERIAATTEET

Tutkinnon osan kuvaus Tutkinnon osassa opiskelija verhoilee alalla olevien laatukriteerien mukaan ottaen asiakkaan toiveet huomioon. Opiskelija suosittelee tyyli-ja käyttökohteen mukaisia kankaita ja tekee tarjouksia. Opiskelija mitoittaa ja kaavoittaa huonekaluja ja tekee leikkuusuunnitelmia. Opiskelija merkitsee materiaalikustannukset laskutusta varten. Hän osallistuu asiakastyöhön. Opiskelija näkee yrittäjyyden mahdollisuutena itsensä työllistämiselle.
Ammattitaitovaatimukset OPH:n tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • verhoilla huonekaluja alalla yleisesti tunnustettujen laatukriteerien mukaan ja asiakkaan
  toivomukset huomioon ottaen
 • ottaa verhoilutyön vastaan asiakkaalta ja kirjata asianmukaisesti tehtävät toimenpiteet
 • suositella verhoilumateriaalien ominaisuuksien mukaan erilaisiin verhoilukohteisiin sopivia
  päällysmateriaaleja
 • valita tyylihistoriallisesti oikean päällystyskankaan
 • arvioida työhön käytettävää aikaa ja muita kustannuksia
 • tehdä verhoilutyöstä tarjouksen
 • suunnitella oman työnsä niin, että pystyy käyttämään ergonomisesti tarkoituksenmukaisia työasentoja ja työkykyä ylläpitäviä työtapoja
 • noudattaa kirjallisia työsuunnitelmia ja tulkita oikein piirustukset ja ohjeet
 • purkaa vanhat verhoilut tehokkaasti tekemättä vahinkoa esim. puuosille
 • huolehtia huonekalujen purkutyössä ja kankaiden leikkaus- ja päällystystyössä syntyvät jätteet oikeisiin keräysastioihin
 • suunnitella oman päällystystyönsä kulun
 • valmistella työympäristön suoritettavan työn mukaan sekä varata työssä tarvittavat materiaalit, työkalut ja laitteet
 • mitoittaa ja kaavoittaa verhoilukankaita
 • tehdä kankaan menekkiluettelon ja kankaan leikkaussuunnitelman
 • leikata päällysmateriaalin eri leikkausvälinein ja myös nippuleikkauksena
 • kiinnittää päällysmateriaalin oikeaan asentoon ja kireyteen verhoilu- tai pehmustemateriaalista riippumatta
 • merkitä työ- ja materiaalikustannukset laskutusta varten
 • nähdä yrittäjyyden vaihtoehtona itsensä työllistämiselle
 • selvittää, mistä on mahdollista saada neuvoja ja tietoa yrityksen perustamista ajatellen.
Kirijakso Opiskelijan aloittaessa tutkinnon osan suorittamisen kesken lukuvuotta tulee opiskelijan ensin suorittaa kirijakso, jonka aikana opiskelija hankkii välttämättömät muun ryhmän jo osaamat perustaidot ”Valmennus verhoilutöihin”.
Tutkinnon osan sijoittuminen Ajoituskaavio
Tutkinnon osan toteutustavat ja oppimisympäristöt Tutkinnon osa toteutetaan lähiopetustunneilla oppilaitoksessa tai työssäoppimassa tehden harjoitustehtäviä sekä asiakastöitä.

Asiakaspalvelutilanteissa opiskelija kuuntelee asiakkaan toiveita ja neuvoo oikean kankaan valinnassa. Opiskelija toteuttaa työn ja on mukana työn palauttamisessa asiakkaalle.

Opiskelija dokumentoi oppimistaan ja osaamistaan e-Portfolioon.

Vaihtoehtoiset suoritustavat Opiskelija voi suorittaa tutkinnon osan kokonaan työssäoppimalla teoriaopintoja lukuun ottamatta.
Tutkinnon osaan integroitavat yhteiset opinnot Yrittäjyys ja yritystoiminta 1osp.
Ongelmanratkaisu työelämässä 2osp.
Työelämän englanti 2osp.
Työelämän viestintä ja vuorovaikutus 2osp.
Työelämätaidot 1osp.
Muuta tietoa Tutkinnon osassa tehdään harjoitus-ja asiakastöitä,
tutustumiskäyntejä museoihin, messuille, alan yrityksiin ja huonekaluliikkeisiin.
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja toimintakyky: työturvallisuusohjeiden noudattaminen, vaaratilanteiden tunnistaminen, riskien välttäminen, suojainten ja turvallisten työmenetelmien käyttäminen, terveelliset elintavat ja työkyvyn ylläpitäminen

Vuorovaikutus ja yhteistyö: työryhmän jäsenenä toimiminen, työyhteisössä toimiminen

 

Oppiminen ja ongelmanratkaisu: oman työn laadun arvioiminen

 

Ammattietiikka: taloudellisten, sosiaalisten ja kestävän kehityksen mukaisten arvojen noudattaminen

Ammattialan elinikäisen oppimisen avaintaidot

Yrittäjyys Opiskelija laatii kustannusarviointeja ja osallistuu asiakaspalveluun. Opiskelija noudattaa työelämän pelisääntöjä.

Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

Tutkinnon osan arviointi