Tutkinnon osan toimintakokonaisuudet

TUTKINNON OSA JAKAUTUU NELJÄÄN TYÖELÄMÄLÄHTÖISEEN TOIMINTAKOKONAISUUTEEN:

VERHOILUN PERUSTEET

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Huonekalujen rakenne Opiskelija purkaa huonekaluja tekemättä vahinkoa puuosille. Opiskelija mittaa ja dokumentoi huonekaluja.
Verhoilun suunnittelu Opiskelija suunnittelee verhoilun ottaen huomioon perusmitat. Hän tekee leikkuusuunnitelmia, laskee kankaanmenekin ja leikkaa kankaan. Opiskelija merkitsee työ- ja materiaalikustannukset laskutusta varten. Opiskelija tekee asiakastöiden arviointeja.
Työturvallisuus ja ergonomia Opiskelija pitää huolen työympäristöstään huolehtimalla yleisestä siisteydestä niin, ettei aiheudu vaaratilanteita. Työtä tehdessä opiskelija ottaa huomioon ergonomisen työasennon ja tarvittavan valaistuksen.
Asiakaspalvelu Opiskelija ottaa opettajan kanssa vastaan asiakastöitä, auttaa asiakasta kankaan valinnassa ja tekee kustannuslaskelmia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä. Opettaja kannustaa opiskelijaa kertomaan ja havainnoimaan työn laadussa olevista puutteista ja kuinka ne tulisi korjata.

Opettaja ohjaa dokumentoimaan harjoitustyöt e-portfolioon.

Muuta tietoa

VERHOILUTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Päällysmateriaalit Opiskelija oppii sisustus-ja verhoilukankaiden eri laadut ja osaa suositella niitä eri tyyli-ja käyttökohteisiin. Opiskelija perehtyy verhoilunahkojen laatuihin ja oppii työstämään niitä. Opiskelija mitoittaa kankaan ja hinnoittelee sen asiakkaalle.
Tyylikansio Opiskelija laatii tyylikansion e-portfoliossa.
Asiakaspalvelu Opiskelija ottaa opettajan kanssa vastaan asiakastöitä, auttaa asiakasta kankaan valinnassa ja tekee kustannuslaskelmia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä. Opettaja kannustaa opiskelijaa kertomaan ja havainnoimaan työn laadussa olevista puutteista ja kuinka ne tulisi korjata.
Muuta tietoa

VAATIVAT VERHOILUTYÖT

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Joustavalaitainen perustus Opiskelija oppii erilaisten joustavalaitaisten perustuksien teon sekä tutustuu laiskanlinnan eri työvaiheisiin.
Kustannuslaskenta Opiskelija laskee verhoilualan kustannuksia.
Asiakaspalvelu Opiskelija ottaa opettajan kanssa vastaan asiakastöitä, auttaa asiakasta kankaan valinnassa ja tekee kustannuslaskelmia.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja seuraa työn edistymistä ja antaa palautetta työn jäljestä. Opettaja kannustaa opiskelijaa kertomaan ja havainnoimaan työn laadussa olevista puutteista ja kuinka ne tulisi korjata.
Muuta tietoa

VERHOILUN TYÖSSÄOPPIMINEN

Työelämän toimintakokonaisuuden oppimistavoitteet Oppimisprosessi, menetelmät ja ympäristöt
Päällystystyöt Opiskelija verhoilee esim. kevyen lepotuolin tai muita osoitettuja töitä työssäoppimispaikalla. Opiskelija noudattaa yleisiä työelämän sääntöjä sekä tekee erilaisia työnantajan antamia verhoilutöitä.
Ohjaus ja oppimisen arviointi Opettaja on yhteydessä työssäoppimispaikkaan ja valvoo mahdollisia opiskelijan näyttöjä.
Muuta tietoa